Kerstnachtdienst in De Hoeksteen te Swifterbant

24 december 2017 in de Kerstnachtdienst te Swifterbant mocht Living Colours haar medewerking verlenen. Voorganger Oostenbrink uit Zwolle gaf uitleg over het recht dat Hij brengen zal.
Dit in tegenstelling tot het vele fakenieuws de laatste tijd. Veel berichten die wij ontvangen kloppen niet, het spam spam of fishingmails etc. De waarheid lijkt achterhaald! Waarheid en recht zijn schaars geworden.
Maar met Kerst mogen we ervaren dat de Redder is geboren. Jezus is de hoop op de heerlijkheid, de kracht van liefde vrede en recht.
In de geest van de dienst zongen we met z’n allen mooie nummers zoals o.a. “Come make a place” en “I heard the bells on Christmas day”. Als finale zongen we natuurlijk het “Ere zij God” met onze tegenstemmen gecombineerd met de gemeentezang, Wat was dat mooi!
Een overduidelijk “ZO!!” was de duidelijke reactie uit de zaal na het laatste amen.
Mooi om op kerstavond het verhaal van de geboorte van Jezus te horen en met het gevoel naar huis te gaan dat die boodschap en onze muzikale bijdrage mensen geraakt heeft.